تماس با ما

اطلاعات شرکت

ایران - خوزستان - اهواز – خیابان عطارد بین خیابان شریعتی و خیابان مسلم پلاک 57 طبقه2
061-32226917
info@parachem.ir
061-32213894
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 - 16:00

تماس با ما

آدرس

ایران - خوزستان - اهواز – خیابان عطارد بین خیابان شریعتی و خیابان مسلم پلاک 57 طبقه 2

061-32226917

061-32213894

info@parachem.ir

شنبه -چهارشنبه: 16:00 - 8:00