تماس با ما

اطلاعات شرکت

کیانپارس- انتهای خیابان پهلوان غربی روبروی سیتی سنتر خلیج فارس مجتمع ارشک طبقه 4 واحد 8
5 - 33736304 - 061
info@parachem.ir
5 - 33736304 - 061
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 - 16:00

تماس با ما

آدرس

ایران - خوزستان - اهواز – کیانپارس- انتهای خیابان پهلوان غربی روبروی سیتی سنتر خلیج فارس مجتمع ارشک طبقه 4 واحد8

061-33736304-5

061-33736304-5

info@parachem.ir

شنبه -چهارشنبه: 16:00 - 8:00